Monday Bar presenterar: Scantraxx S.W.A.T. ‘Black and White’

26.05.2010
Monday Bar presenterar: Scantraxx S.W.A.T. ‘Black and White’

Några av dom mest spektakulära eventen i Europa är Monday Bar-kryssningarna i Sverige. Dessa båtturer är verkligen någonting du måste bevittna i ditt liv! Det nordiska folket vet hur man festar.

Scantraxx kommer att vara värd för main floor under Monday Bar ‘Black and White’-kryssningen. Det ledande Hard Dance-bolaget kommer att representera den hårdare dancestilen under torsdagen den 3 juni. Förbered er för en brutal kväll tillsammans med Scantraxx!

Line up:

Wildstylez
Zatox
Tatanka
Scope Dj
Alpha2
Davide Sonar
Wasted Penguinz

Värd: MC Da Syndrome

Monday Bars kryssningskoncept:

Sedan 2002 samlas över 2000 clubbers, fyra gånger om året, för några av dom roligaste och ovanligaste eventen i världen, Monday Bars kryssningar. Endast clubbers, inga familjer eller reguljära passagerare, får komma ombord på fartyget.

Såväl internationella som lokala topp-DJs spelar låtar under en partykryssning över Baltiska Havet och skärgårdarna från Stockholm till de Baltiska länderna Finland, Estland och Lettland. All ljud- och ljusutrustning är uppgraderad till högsta standard och dansgolven samt barerna är öppna non stop.

Biljett- och kryssningsinformation:

http://www.mondaybar.com/

Under de kommande veckorna publiceras löpande information om denna episka kryssning. Se till att hålla er uppdaterade via våra hemsidor och fan-sidor.

Mer information:

https://www.scantraxx.com/ 
http://www.mondaybar.com/

http://www.youtube.com/scantraxxrecordz 
http://www.facebook.com/scantraxxrecordz 
http://www.twitter.com/scantraxxnl 
http://www.hardstyle.com/scantraxx-recordz

 

English:

Monday Bar presents: Scantraxx S.W.A.T. ‘Black and White’

One of the most spectacular events in Europe are for sure the Monday Bar Cruises in Sweden. These boatcruises are truly something you must have witnessed once in your life! The people from the Nordic countries know how to make a party.

Scantraxx will host the main floor during the Monday Bar ‘Black and White’ cruise. The number one Hard Dance label will represent the Harder styles in dance music on thursday night June 3rd. Prepare yourself for a brutal night with Scantraxx!

Line up:

Wildstylez
Zatox
Tatanka
Scope Dj
Alpha²
Davide Sonar
Wasted Penguinz
Hosted by MC Da Syndrome

Monday Bar Cruises concept:

Since 2002, four times every year, over 2000 clubbers gather together for one of the most fun and unusual events in the world, the Monday Bar Cruises. Only clubbers are allowed onboard, no families or regular cruise passengers.

Top international and local djs spin during a party cruise across the Baltic Sea and Archipelago from Stockholm (Sweden) to destinations such as the Baltic states of Finland, Estonia and Latvia. All sound and light equipment are upgraded to highest standards and the dance floors and bars are open non stop.

Ticket/ Cruise information:

http://www.mondaybar.com/

In the next few weeks more information will come online about this epic cruise. Keep watching our websites and subscribe yourself to our fanpages to keep yourself updated.

More information:

https://www.scantraxx.com/ 
http://www.mondaybar.com/

http://www.youtube.com/scantraxxrecordz 
http://www.facebook.com/scantraxxrecordz 
http://www.twitter.com/scantraxxnl 
http://www.hardstyle.com/scantraxx-recordz